ROMATOİD ARTRİT – Prof. Dr. Merih Sarıdoğan (İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. FTR ABD. Öğr. Üy.)