BEL FITIĞI – Prof. Dr. Hidayet Sarı (İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fak. FTR ABD. Öğr.Üy.)