Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Koyuncu H, Karamehmetoglu SS, Sucuoglu H, Kaynar R. Comparison of Antiresorptive, Formativeand Mixed Efficacy Osteoporotic Drugs on Pain, Fractureand BMD in Osteoporosis. Osteoporosıs Internatıonal 2013:24 (supp 1);249. (Vol. 24, PP. S249-S249). 236 GraysInnRd, 6th Floor, London Wc1x 8hl, England: SprıngerLondon Ltd.
 2. Sucuoğlu H. Effects of Robot-Assisted Gait Training on The Development of Walking in Children with Cerebral Palsy. 1st. International Conference on Robotic Technology and Rehabilitation. 9-11 April 2018. Istanbul, Turkey.
 3. Sucuoğlu H, Soydaş N. Fibromiyaljide ek tedavi olarak ozon terapinin etkinliği: çift kör randomize plasebo kontrollü pilot çalışma. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Kongresi. 24-27 Nisan 2019, İstanbul- Türkiye

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Sözel Bildiriler

 1. Uludağ M, Sarı H, Gün K, Gökpınar HH, Sucuoğlu H, Battal H, Mısırlıoğlu TÖ, Sarıdoğan M, Akarırmak Ü. İstanbul belediye otobüsü İETT şöförlerinde kas iskelet sistemi ağrıları ve mesleki psikososyal risk faktörleri arasında ilişki. Türk FizRehabDerg2011; 57 Özel Sayı:1, S-010, S135
 2. Sarı H, Sucuoğlu H, Akarırmak Ü, Uludağ M, Gün K, Gökpınar HH. Kronik böbrek yetmezliğine sekonderhiperparatiroidizme bağlı şiddetli renalosteodistrofi ve paratiroidektomi ile düzelme. Türk Osteoporoz Derg2011; 4. Ulusal Osteoporoz Kongresi Özel Sayı: OP-02, S2
 3. Sarı H, Akarırmak Ü, Sucuoğlu H, Uludağ M, Gün K, Battal H. Osteoporozda lomber vertebra kompresyon kırıklarına bağlı spinal stenoz olguları. Türk Osteoporoz Derg2011; 4. Ulusal Osteoporoz Kongresi Özel Sayı: OP-08, S4
 4. Sucuoğlu H. Omuz MRI’da kalsifik tendinopati ile rotator manşet yırtık ilişkisi: vaka kontrollü karşılaştırma. Ulusal FTR Kongresi, 2019 Özel sayı: S-141, S:.
 5. Sucuoğlu H, Soydaş N. Fibromiyaljide ek tedavi olarak ozon terapinin etkinliği: çift kör randomize plasebo kontrollü pilot çalışma. Ulusal FTR Kongresi, 2019 Özel sayı: S-138, S:.

Poster Bildiriler

 1. Sarı H, Sucuoğlu H, Örnek Nİ, Mısırlıoğlu TÖ. DISH’li bir hastada akut dorsal miyelopati gelişimi: olgu sunumu. Türk FizRehabDerg2011; 57 Özel Sayı:1, P-048, S178
 2. Uludağ M, Sarı H, Sarıdoğan M, Gün K, Sucuoğlu H,Gökpınar HH, Battal H, Mısırlıoğlu TÖ, Akarırmak Ü. İstanbul belediye otobüsü İETT şöförlerinde kas iskelet sistemi ağrılarının sıklığı, yaşam kalitesi ve depresyon. Türk FizRehabDerg2011; 57 Özel Sayı:1, P-071, S189
 3. Gün K, Sarıdoğan M, Uludağ M, Sarı H, Sucuoğlu H,Gökpınar HH, Battal H, Mısırlıoğlu TÖ, Akarırmak Ü. Bel ağrılı hastalar: hangi tedaviyi ve hangi doktoru öncelikle tercih ediyorlar? Türk FizRehabDerg2011; 57 Özel Sayı:1, P-073, S190
 4. Sarı H, Sucuoğlu H, Örnek Nİ, Mısırlıoğlu TÖ, Uludağ M, Akarırmak Ü. Romatoid artrit ile birlikte ortaya çıkan tofüslü gut olgusu. Türk FizRehabDerg2011; 57 Özel Sayı:1, P-325, S314
 5. Sarı H, Sucuoğlu H, Mısırlıoğlu TÖ, Gün K, Akarırmak Ü. Lomber spinalstenoza yol açan geçikmiş bir brusella spondilodiskit olgusu. Türk FizRehabDerg2011; 57 Özel Sayı:1, P-108, S207
 6. Sarı H, Sucuoğlu H, Palamar D, Akarırmak Ü, Gün K, Uludağ M. Genç erişkin hastada D vitaminine dirençli hipofosfatemik osteomalazi ve fosfor tedavisi ile alınan sonuç. Türk Osteoporoz Derg2011; 4. Ulusal Osteoporoz Kongresi Özel Sayı: PP-11, S7
 7. Sucuoğlu H, Sarı H, Gün K, Uludağ M, Battal H, Koyuncu H. Osteoporoz ve polimiyalji romatika tanılı hastada pubik ramus yetersizlik kırığı. Türk Osteoporoz Derg2011; 4. Ulusal Osteoporoz Kongresi Özel Sayı: PP-18, S10
 8. Sarı H, Sucuoğlu H, Battal H, Akarırmak Ü, Uludağ M, Gün K. Steroid kullanan polimiyaljiromatika hastasında multipl kompresyon kırıkları ve kalsitonin tedavisi. Türk Osteoporoz Derg2011; 4. Ulusal Osteoporoz Kongresi Özel Sayı: PP-21, S12
 9. Sucuoğlu H, Uludağ M, Gün K, Koyuncu H. Ankilozan spondilitte uzun torasik sinir hasarına bağlı gelişen kanat skapula olgusu. 5. Türk Romatoloji Kongresi Özel Sayı:2012; P-009, S-71.
 10. Sucuoğlu H, Gün K, Uludağ M, Sarı H. Ankilozan spondilit hastalarında klinik özelliklerin çalışma, eğitim ve sosyal hayata etkisi. 5. Türk Romatoloji Kongresi Özel Sayı: 2012; P-022, S-76.
 11. Sarı H, Sucuoğlu H, Moğulkoç N, Uludağ M, Akarırmak Ü. Ankilozan spondilit hastasında servikal pseudofraktür ve servikal miyelopati gelişimi. 5. Türk Romatoloji Kongresi Özel Sayı: 2012; P-024, S-77.
 12. Sarı H, Sucuoğlu H, Mısırlıoğlu TÖ, Uludağ M, Akarırmak Ü. Multiplmyeloma bağlı lombervertebra kompresyon kırığı ve spinalstenoz: olgu sunumu. 5. Türk Romatoloji Kongresi Özel Sayı: 2012; P-096, S-104
 13. Sarı H, Sucuoğlu H, Uludağ M, Battal H, Akarırmak Ü. Maffucci sendromu olgusu. 5. Türk Romatoloji Kongresi Özel Sayı: 2012; P-097, S-105
 14. Sucuoğlu H, Koyuncu H, Battal H, Gün K, Uludağ M. Parestezik yakınmalarla başvuran Arnold Chiari malformasyonu ve siringomiyeli tanısı konulan hasta. 5. Türk Romatoloji Kongresi Özel Sayı: 2012; P-192, S-139
 15. Sucuoğlu H, Koyuncu H, Uludağ M, Gökpınar HH. Hemipleji tanısıyla rehabilitasyon servisinde yatan hastaların klinik özellikleri. 3. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi Özel Sayı: 2012, PS-086, S-182.
 16. Sucuoğlu H, Akgün K. Rotator manşet lezyonunu taklit eden subakromiyal lipom olgusu. 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Türk FizRehabDerg2013:59 Özel Sayı; P-020, S262
 17. Sucuoğlu H, Hussain S, Tüzün Ş. Gebelikteki geçici kalça osteoporozu olgusu. 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi Türk FizRehabDerg2013:59 Özel Sayı; P-021, S263
 18. Sucuoğlu H, Akgün K. Piriformis sendromunu taklit eden gluteal yağ nekrozu olgusu. 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Türk FizRehabDerg2013: 59 Özel Sayı; P-027, S265
 19. Tüzün Ş, Sucuoğlu H, Uludağ M, Öztürk NS. Komplet dekonjestif terapi uygulanan lenfödem hastalarının klinik özellikleri. 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Türk FizRehabDerg 2013:59 Özel Sayı; P-215, S368.
 20. Kaynar R, Sucuoğlu H, Battal H, Koyuncu H. Yatarak rehabilitasyon uygulanan spinal kord yaralanmalı hastaların klinik özellikleri ve nörolojik iyileşme sonuçları. 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Türk FizRehabDerg2013; 59 Özel Sayı:1, P-281, S402
 21. Sucuoğlu H, Koyuncu H, Kazdal H. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğine kim, niçin başvurur? 6. Uluslararası katılımlı Türk Romatoloji Kongresi Özel Sayı: 2014; P-303, S-
 22. Sucuoğlu H, Tüzün Ş, Akbaba YA, Uludağ M, Gökpınar HH. Postmenopozal kadınlarda tüm vücut titreşimin denge üzerine etkisinin postürografi ve denge testleri ile değerlendirilmesi. 6. Uluslararası katılımlı Türk Romatoloji Kongresi Özel Sayı: 2014; P-045, S-
 23. Sucuoğlu H, Özbayrak SS, Uludağ M. Eklem ve Yumuşak Doku Enjeksiyonlarının Muskuloskeletal Ağrı Üzerine Kısa Dönem Etkinliği: Prospektif Kohort Çalışması. 25. Ulusal FTR Kongresi Özel Sayı.2015; P-235.
 24. Sucuoğlu H, Türkmen KE, Çalışkan İ. Tekrarlayan Omuz Çıkıklarında Glenoid Displazi: Bir Olgu Sunumu.25. Ulusal FTR Kongresi Özel Sayı.2015;P-271.

 

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:

 • Sarı H, Sucuoğlu H. Servikal ve lomber spinal kaynaklı nöropatik ağrı. In; lokomotor sistem hastalıklarında nöropatik ağrı. Editör: Şansın Tüzün S:39-62 2011 İstanbul İSBN:978-605-87881-0-7
 • Sucuoğlu H, Koyuncu H. Yaşlılarda sık görülen romatizmal hastalıklar. In; geriatrik rehabilitasyon. Editör: Ülkü Akarırmak, Halil Koyuncu, Murat Uludağ. S:94-106. 2012 İstanbul. İSBN:978-605-63602-0-6
 • Sucuoğlu H. Spazmda inflamataur nedenler. In; kas iskelet sisteminde spazm. Editör: Halil Koyuncu. S: 81-88. 2017 İstanbul. ISBN: 978-975-8267-12-5
 • Sucuoğlu H. Robotik Rehabilitasyon. Editör: Hamza Sucuoğlu. S:0-223. 2018 Ankara ISBN: 978-975-277-710-1
 • Sucuoğlu H. Robotik rehabilitasyona genel bakış. In; Robotik Rehabilitasyon. Editör: Hamza Sucuoğlu. S: 1-10. 2018 Ankara ISBN: 978-975-277-710-1
 • Sucuoğlu H. Rehabilitasyon robotlarının çeşitleri. In; Robotik Rehabilitasyon. Editör: Hamza Sucuoğlu. S: 11-64. 2018 Ankara ISBN: 978-975-277-710-1
 • Değirmenci B, Sucuoğlu H. Geçmişten günümüze robotik rehabilitasyon. In; Robotik Rehabilitasyon. Editör: Hamza Sucuoğlu. S: 65-75. 2018 Ankara ISBN: 978-975-277-710-1