29. ULUSAL FTR KONGRESİ

29. ULUSAL FTR KONGRESİ

29. Ulusal FTR kongresi, 2-6 Mart 2022’de Online olarak gerçekleştirildi. Bir sözlü, bildiri ile katıldığım bu kongre oldukça güzel ve verimli geçti. Bildiriler:

20. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ

20. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ

20-23 Mayıs 2021′ de Adana’da gerçekleştirilen 20. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresine ”The Evaluation of Sleep Hygiene in Subacromial Impingement Syndrome: A Case Control Study” adlı sözlü bildirimiz ile katıldık.